Václav Hrubeš - FOLUZ


Objednávka

Základní údaje:

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Adresa:

Ulice a č.p.:
Obec:
PSČ:

Popis zakázky:

Požaduji (-me):
Další informace:
  Tučně označená pole musí být vyplněna, abychom Vás mohli kontaktovat a věděli kam bude případně nutno zajet!
 

  Upozornění

 1. Prohlašujeme, že poskytnuté adresné údaje nebudou sděleny žádné třetí osobě
 2. Vámi sdělené rozměrové údaje slouží naší firmě pouze pro hrubou orientaci, abychom si mohli udělat předběžné závěry jaké(-á) bude(-ou):
  • materiálové nároky
  • konstrukční řešení
  • proveditelnost
  • technologický postup montáže
  • časové nároky na práci montéra
  • cenové podmínky
 3. Nutno poskytnout údaj "OBEC," abychom mohli naplánovat nejvhodnější trasu cesty pro případnou návštěvu technika.
 4. Tyto údaje nazakládají žádné právní nároky, kterékoliv ze stran.
 5. Veškeré cenové relace a řešení bude konzultováno osobně při prohlídce předmětného objektu.
 6. Cenová kalkulace bude zpracována a zaslána nejdéle do pěti dnů ode dne osobní prohlídky.